Jak vyhovět instrukcím SRS a přitom nezhoršit pokryvnost přípravku?

Opatření SRS

Státní rostlinolékařská správa vydala informaci o zavedení systému protiúletových opatření při aplikaci přípravků na ochranu rostlin, jejichž použití je omezeno ochrannou vzdáleností. Problematika nežádoucích úletů postřikové kapaliny při aplikaci přípravků je již více než 10 let na jednom z prvních míst pozornosti odborníků i národních autorit. Nový systém ochrany vstupuje do praxe v České republice v letošní sezoně, kdy bude ověřována jeho funkčnost. V následujícím roce již bude závazný.

Co to v praxi znamená?

Protiúletová opatření přinášejí vyšší nároky na aplikační zařízení, dále také zvýšené nároky na správnou volbu protiúletových trysek a jejich používání. Klasifikační systém rozděluje zařízení k aplikaci přípravků do tří tříd označených symbolem 50 %, 75% nebo 90 %. Symboly udávají procento redukce nežádoucího úletu při použití dané nízkoúletové trysky. Ochrannou vzdálenost uvedenou na etiketě přípravku bude možno zkrátit podle použitého zařízení zařazeného do systému SRS. Tato vydala dokument se seznamem aplikačních trysek schválených pro jednotlivé třídy.

 

Důsledkem tohoto opatření může být zhoršená pokryvnost a tím i účinnost přípravků zvláště u fungicidnich a insekticidních aplikací

Společně jistě nalezneme pro vás nejvhodnější řešení...

Rozdělení trysek dle redukce úletu:

TIP: Kde nejlevněji koupit keramické trysky?

 

 

Podobné články:

Jak ušetřit za postřik