Ramena AKP získala ocenění časopisu Farmář

U příležitosti konání mezinárodních veletrhů Techagro, Animal Vetex,
Silva Regina a Biomasa 2012 vyhlásily Veletrhy Brno již tradiční soutěž
o nejlepší exponáty GRAND PRIX.


Nejlepší exponáty ročníku tradičně vybírají také mediální partneři veletrhů.
Redakce odborných titulů vydavatelství Profi Press, s. r. o.

Ocelokarbonová ramena AKP získala cenu redakce měsíčníku Farmář.
Ramena AKP jsou originální český výrobek, na trhu jedinečný.
Vznikla inovací celokarbonových ramen při využití znalostí
kompozitních materiálů osvědčených v praxi.

Ocelo-karbonová ramena jsou nyní zákazníky nejžádanější, protože představují
technologicko-ekonomické optimum.
U ocelo-karbonových ramen jsou středové zavěšení a první díly ramen
z oceli. Oproti celokovovým ramenům jsou však tyto prvky mnohem
štíhlejší a lehčí, protože jsou podstatně méně zatěžovány koncovými
karbonovými nosníky. Ocelo-karbonová ramena ve srovnání s ocelovými
rameny lépe absorbují vibrace a díky své nižší hmotnosti umožňují vyšší
rychlost stroje při aplikaci postřiku. Nezatěžují podvozek postřikovače rázy
a lépe kopírují terén. Díky nízké hmotné setrvačnosti se při práci chovají
klidně i ve spojení se systémy automatického vyrovnávání ramen.
Nezanedbatelnou výhodou je snížení celkové provozní hmotnosti stroje
a tedy nižší energetická náročnost provozu postřikovače, což při stále se
zvyšujících cenách nafty hraje významnou roli.

 

Více o postřikovačích AKP.

Podobné stránky: