Jak ušetřit za postřik

Jak ušetřit na chemikáliích

Trysky jsou nejdůležitější a přitom nejvíce zanedbávanou částí postřikovače. Jen málokdo pravidelně kontroluje stav trysek a nebýt pravidelného testování postřikovačů snad by si poškozené trysky ani nevšimli. A přitom mají trysky rozhodující vliv na kvalitu a správnost postřiku, ale také na hospodárnost při práci s drahou zemědělskou chemií. A právě tryska je jednou z nejdůležitějších položek ve správné aplikaci drahých zemědělských chemikálií.

Na jednoduchém příkladu si toto tvrzení můžete i potvrdit:
Například, máte-li 100 hektrů orné půdy a za sezonu jí musíte postříkat třeba třikrát, je to už 300 hektarů a vezmete li v úvahu, že při dnešních cenách postřiku vás jeden hektar vyjde na 350 – 2000 i více korun, celkové náklady jsou ve výši 105 - 600 tis. Pokud však k tomu všemu budete mít i opotřebované trysky, kterýma proteče o 10 % větší množství postřiku než u nové, náklady vzrostou o také o 10 %, to znamená o zbytečných 10.500 – 60.000 korun.

A když budete mít hektarů 1000 už jsou to zbytečné náklady 105 – 600 tisíc. To už byste měli na základ nového postřikovače. To raději nepočítám, když hektarů bude víc nebo budete jezdit ve službách a ročně ošetřovat třeba 10.000 hektarů. A to nebereme v úvahu potenciální poškození rostlin.

Mnoho z vás si teď říká, že mě se to netýká, já mám počítač s automatickým řízením dávky, který drží nastavenou dávku.
Ano, máte pravdu, funkční počítač opravdu pohlídá a udrží požadovanou dávku i když je tryska značně opotřebovaná. Už však ale nepohlídá rovnoměrnost postřiku, to znamená například to, že jedna třetina trysek, které budou zachovalé může dávat dávku požadovanou, druhá třetina trysek, kde bude značné poškození bude dávat dávku o 10 % vyšší a poslední třetí třetina trysek, které budou zanešené o 10 % nižší. Výsledkem toho může být, že výnos u takto ošetřeného pole bude až o dvě třetiny nižší a ztrátu tímto způsobenou si raději vypočítejte sami.

Možná si teď říkáte, že není možné, aby byla stejná sada trysek, která je používaná stejnou dobu a na stejném postřikovači, nepravidelně poškozená. Opak je ale pravdou, na velkém množství postřikovačů je blíže ke středu ramen tlak vyšší než na konci ramen a to i o několik baru a tím dochází k nerovnoměrnému opotřebení.  Dalším faktorem je i to, že koncové sekce ramen se  častěji vypínají, třeba na souvrati, při vjetí do již postříkaného apod. To vše způsobuje nerovnoměrné opotřebení trysek. Proto se věnujte poctivě údržbě a kontrole trysek, abyste i vy zbytečně nepřicházeli své peníze.

Stanovení opotřebení trysky
Nejlepším způsobem, jak stanovit, zda je tryska nadměrně opotřebovaná, je srovnání průtoku z použité trysky s průtokem trysky nové, stejného typu a stejné velikosti. Tabulky trysek uvádějí průtoky pro nové trysky. Zkontrolujte průtok každé trysky pomocí odměrné nádoby se stupnicí, stopek a přesného tlakoměru upevněného na koncovce trysky. Porovnejte průtok starou tryskou s hodnotou v tabulce. Tryska je považována za nadměrně opotřebovanou a v okamžiku, kdy rozdíl mezi tabulkovou hodnotou a skutečností přesáhne 10 %.

Kvalitní trysky a péče o ně je prvním krokem pro úspěšnou aplikaci postřiku.

 

Podobné články: