Čas vs kompozitová ramena?

Jak čas prověřil kompozitová ramena?

V minulých letech jsme se mohli dozvědět něco více o novince kompozitových ramenech pro postřikovače. A také stále častěji můžeme zahlédnout na našich polích postřikovače vybavené těmito rameny. Nejsou to pouze postřikovače značky AKP nebo AKP Mazzotti jakožto výrobce těchto ramen. Uživatelé poznávají přednosti tohoto moderního výrobku a nechávají si vyměnit opotřebená a unavená ocelová nebo hliníková ramena na postřikovačích různých značek a typů. Většina z nás si začíná uvědomovat přednosti technologie kompozitových ramen. V současné době se můžeme stále častěji setkat s kompozitními materiály v různých odvětvích průmyslu (automobily, letadla, cyklistická kola, atd).

Ramena I generace Ramena II. generace
Kompozitová ramena I. generace                         Ramena II. generace
FOTO: AKP                                                         FOTO: AKP

Zdařilý začátek vývoje
Vývoj ramen I. generace byl začat v letech 2002 až 2003. Skříňový, krabicový nosník ze skelných vláken byl v rozích vyztužen uhlíkovými nosníkypro zachycení hlavních sil působících v rameni. Tento prototyp s malými úpravami jezdí doposud na postřikovači AKP MAzzotti IBIS 3500 na Příbramsku (práce v postřikových službách, doposud stroj ošetřil přibližně 75.000 hektarů). V roce 2005 přechází AKP na II. generaci kompozitových ramen. Ty se liší sofistikovaným trojúhelníkovým proměnným průřezem nosníků a je vyráběn ve dvou velikostních řadách pro záběry do 24 m a pro záběry 36 m. Ramen II. generace byly vyrobeny desítky kusů. Mají o 40 – 50 % nižší hmotnost nežli ocelová ramena, vynikající vlastnosti vyznačující se odolností proti únavě materiálu a korozi. Z důvodu pracného způsobu výroby a „nestíhání“ vyhovět poptávce po tomto výrobku jak doma, tak v zahraničí vyplynula nutnost radikální inovace těchto ramen.

Nová, inovovaná ramena

V roce 2007 skončila výroba ramen II. generace a pro sezónu 2008 nastupilá nová, III. generace kompozitových, nyní již celouhlíkových ramen.
Hlavní úkoly pro přípravu této generace ramen byly:
● Snížit vlastní hmotnost ramen.
● Zproduktivnit výrobu kompozitových i ocelových prvků těchto ramen.
● Zmnohonásobit možný objem produkce.
● Zapojit strojní výrobu do výrobního procesu s maximálním snížením nároků    na ruční laminování.
● Zvětšit možnost záběru ramen a maximálně vyhovět požadavkům trhu (40,46, 52, 56 i více metrů záběru).
● Zajistit snadnou opravitelnost při případné havárii (střet ramen se stromy nebo sloupy mimo ochranný koncový díl).
● Optimalizovat systémy otevírání a zavírání ramen a celkové odpružení, vývoj   systému automatického kopírování ramen.
Ramena III. generace se nyní vyrábějí strojním navíjením uhlíkových vláken. Jsou kruhového, proměnného průřezu. Tento kruhový průřez ramene má optimální tvar pro přenášení a zachycení sil, které na takto dlouhé nosníky při práci v nerovném terénu a při vysokých rychlostech jízdy působí.

ramena III generace
Ramena III. generace s podporou vzduchu

Nízká hmotnost a variabilita záběru
Díky optimalizovanému kladení jednotlivých vláken dochází k radikálnímu snížení vlastní hmotnosti kompozitových prvků. Například nosníky pro ramena o délce 36 m (první díl o délce 8 m váží 32 kg, druhý díl o o délce 6 m váží 13 kg a třetí díl dlouhý 3 m 2,9 kg). Koncový díl, zpravidla o délce 3 nebo 2 m, je protinárazově chráněn pomocným kompozitovým nosníkem. V roce 2008 byly uvedeny do provozu tato ramena na nesených, návěsných a samojízdných postřikovačích v tuzemsku i zahraničí v záběrech 18, 20, 24, 27, 28, 30, 36 a 40 m. Nová řada se osvědčila. V současné době se pracuje na využití vnitřních prostor kruhových kompozitových nosníků pro podporu postřiku proudícím vzduchem. Praxe potvrzuje, že vzhledem ke zvyšujícím se výkonům postřikovačů (velikost záběru, rychlost jízdy, velikost tanku a následných rázů) je toto krok správným směrem. Nezanedbatelným faktem je snížení hmotnosti strojů a celkově nižší energetická náročnost.

Podobné články: