Jak bezpečně zazimovat postřikovač

Pro odstavení postřikovače po skončení pracovního období a to hlavně na podzim před nástupem prvních mrazíků je třeba provádět kompletní údržbu a ošetření stroje dle následujících bodů:

 1. Rozložíme ramena do pracovní polohy.
 2. Stroj, vč ramen důkladně opláchneme vodou a to i vnitřek hlavní nádrže. Tu následně vyprázdníme za pomocí vypouštěcího ventilu, který  pak necháme v poloze pro vypouštění.
 3. Za použití nádrže (nádoby) na čistou vodu, která je nedílnou součásti každého moderního postřikovače a v dnešní době již povinnou výbavou, provedeme průplach celého systému postřikovače čistou vodou. Zapneme čerpadlo a následně vystříkáme (tryskymi) všechnu kapalinu z nádoby na čistou vodu. V okamžiku, kdy přestanou trysky stříkat a nádrž na čistou vodu je prázdná, ponecháme hlavní čerpadlo pro postřik v činnosti dalších cca 10-20 sekund. Tak částečně docílíme odvodnění celého systému.
 4. Vyjmeme filtrační vložky a spodní díly u sacích a tlakových filtrů. Ty důkladně očistíme, opláchneme čistou vodou a necháme oschnout.
 5. Demontujeme trysky a protiodkapové ventily z držáků trysek, záslepky nerezových trubek a manometry.
 6. Nakloníme ramena pomocí náklonu na jednu a pak na druhou stranu abychom zajistily vypuštění veškeré kapaliny z rozvodů.
 7. Ve spodní části stroje rozpojíme sání a výpusť z nádrže pro postřik. Odvodníme. Rozpojíme přívody kapaliny u všech kohoutu na sací a tlakové větvi a přepínáním do všech jejich poloh se ujistíme, že v nich nezůstal zbytek kapaliny.
 8. Vypustíme obsah nádrže značkovače a profoukneme kompresorem jeho rozvody na ramenech.
 9. U elektrických ventilů zpravidla bývají ve spodní části pojistné perka. Ty odjistíme a vysuneme koncovky s hadicí. Pomocí el. ovládání několikrát po sobě otevřeme a zavřeme ventily, abychom docílili odvodnění. V místech spojů, které jsou řešeny pomocí převlečných matic pro snadné rozpojení povolte převlečnou matici, sundejte hadicovou koncovku, a nechte vytéci zbytky kapaliny.
 10. Čerpadlo demontujeme ze stroje a povolíme vypouštěcí šroub na výtlačném potrubí. Jeho nákloněním se ujistíme, že v čerpadle není žádná kapalina, popřípadě její zbytek necháme vytéci. Po odvodnění čerpadla jej uschováme do vytápěných prostor.
 11. Demontujeme řídící jednotku a uložíme ji společně s ostatnímy díly z postřikovače na bezpečné místo.
 12. Celý stroj promažeme, ocelové části, které jsou rezavé odrezíme a provedeme antikorozní nátěr a nátěr ochranou barvou.
 13. Stroj odstavíme pokud je to možné do prostor, kde se drží teplota nad 0°C.

Pozn. Stroj je možno zazimovat i za pomocí směsy nemrznoucí kapaliny. Po odvodnění vše vrátíme do původního stavu, včetně čerpadla, mimo sekčních ventilů a demontovaných, postřikových dílů na ramenech (protiodkapové venily, trysky, záslepky nerezových trubek atd.). V nádrži pro čistou vodu namícháme směs nemrznoucí kapaliny. Zavřeme sekční ventily za pomocí el. ovládání na počítači Bravo 300. Hlavním čerpadlem pro postřik nasajeme z této nádrže směs do celého systému.

Po dohodě s dodavatelem dílů a servisem je možné požádat o posezónní prohlídku se zakonzervováním a odstavením stroje.