Kontrola ramen postřikovače

Automatický ultrazvukový náklon ramen postřikovače

Automatický ultrazvukový náklon ramen udržuje požadovanou výšku ramen postřikovače nad terénem nebo porostem a tím přispívá k preciznímu farmaření.
Základem jsou ultrazvuková čidla namontovaná na ramena postřikovače (levá, pravá strana a středová část), která neustále měří výšku nad terénem / porostem a tuto informaci předávají řídící jednotce, která za pomocí hydrauliky automaticky srovnává ramena a tím je udržuje v požadované výšce a rovině.

Čidlo náklonu

Senzor náklonu

Se sytémem automatického náklonu ramen se můžeme na našich polích setkat stále častěji a není divu, protože přináší spoustu výhod a to nejen ekonomických , ale také pro obsluhu. Mezi ty hlavní patří především udržení optimální postřikové výšky, což přináší hned několik plusu a to zejména zaručení rovnoměrného postřiku (pokrytí) a snížení úletu kapaliny vlivem větru. To znamená efektivní aplikaci přípravku. S udržením optimální výšky je spojena i ochrana samotných ramen a v neposlední řadě i rostlin proti poškození. Samostatnou kapitolou by mohlo být výrazné usnadnění  práce obsluhy. S tímto systémem již nemusíte neustále otáčet hlavu a kontrolovat výšku ramen! Čidla tuto práci provedou za vás a vy se můžete soustředit na ostatní povinnost během postřikování. Tím se bezesporu sníží vaše únava a naopak zvýší kvalita postřiku. Systém můžete použít jak ve dne tak i v noci. Senzory jsou navíc nastaveny tak, aby rozeznaly půdu od stojící plodiny nebo polních reziduí.

 

Schéma náklonu